Ribička prognoza

Tijekom dana dobro pa noću loše.Od svitanja do 15 sati dobro pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Prijepodne dobro, popodne podnošljivo pa dobro do malo prije ponoći. Ostatak noći loše.Tijekom prijepodneva podnošljivo pa sve bolje do sumraka. Vrlo dobro do malo prije 1 sat pa loše do svitanja.Podnošljivo u svitanje, loše do podne pa podnošljivo do sumraka. Dobro do malo iza 2 sata pa loše do svitanja.Prva dva sata jutra podnošljivo pa loše do podne. Podnošljivo do 3 pa loše do svitanja.Dobro u svitanje, podnošljivo do 9 sati pa loše do 14. Podnošljivo do sumraka, dobro do malo iza 3 sata pa loše do svitanja.
Dobro od svitanja do 15 sati pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Danju dobro, noću loše.Tijekom prijepodneva dobro pa popodne podnošljivo. Dobro do malo prije ponoći pa loše do svitanja.Prijepodne podnošljivo pa dobro do malo prije 1 sat, a zatim loše do svitanja.U svitanje podnošljivo pa loše do podne. Podnošljivo do sumraka, dobro do malo iza 2 sata pa loše do svitanja.Podnošljivo u svitanje pa loše do podne. Podnošljivo do 3 sata pa loše do svitanja.Podnošljivo od svitanja do 9 sati pa loše do podne. Podnošljivo do sumraka, dobro do malo iza 3 sata pa loše do svitanja.
Vrlo dobro od svitanja do 15 sati pa dobro do mraka, a zatim loše do svitanja.U svitanje dobro, podnošljivo do 10 sati pa dobro do mraka. Noću loše.Tijekom prijepodneva dobro pa podnošljivo do sumraka. Dobro do malo prije ponoći pa loše do svitanja.Prijepodne dobro pa vrlo dobro do malo prije 1 sat, a zatim loše do svitanja.Tijekom dana podnošljivo pa dobro do malo iza 2 sata. Ostatak noći loše.Podnošljivo od svitanje do noći. Dobro do 3 sata pa loše do svitanja.Dobro u svitanje, podnošljivo do sumraka pa dobro do malo iza 3 sata, a zatim loše do svitanja.