Dalmacija Dubrovnik

na Veliki petak

Dubrovnikom prošla tradicionalna procesija s relikvijom drveta Isusovog križa

na Veliki petak

Nakon obreda Velikog petka koje je u dubrovačkoj Katedrali predvodio biskup dubrovački mons. Mate Uzinić, ulicama povijesne jezgre grada uslijedila je procesija s relikvijom drveta Isusovog križa, koja se čuva u katedralnoj riznici.

Nakon prostracije i klečanja celebranata u šutnji pred oltarom u Katedrali, uslijedila je služba riječi s pjevanjem muke i sveopćom molitvom Crkve, klanjanje križu te pričest vjernika hostijama koje su posvećene dan ranije, a nakon obreda vjernici su pratili pripadnike klera predvođene dubrovačkim biskupom Uzinićem.

''Veliki je petak, prisjećamo se muke Isusove. Kad je prvi put shvatio da je njegov put muka i smrt, a potom i uskrsnuće, rekao je učenicima da se odreknu sebe i uzmu svoj križ i krenu za njim. Oni tada nisu bili spremni. Isus je bio superiorniji od drugih jer je prihvatio svoj križ, a time i križ svih ljudi svih vremena. Zbog toga je jedino on bio slobodan. Svi su oni bili robovi svoje zavisti i strahova i obzira. On je bio slobodan jer je u svom križu prihvatio i križeve čovječanstva. Zato je njegov križ, križ u kojem se nalazi spasenje svih nas'', rekao je ovom prigodom Uzinić.

''Križ je prokletstvo ako ga se ne prihvati. On je sredstvo spasenja ako ga se u ljubavi prihvati i nosi. Najteži je onaj križ koji se ne prihvati. Prihvatimo svoje križeve i poslanje koje Bog ima sa svakim od nas'', rekao je Uzinić.

Naslovnica Dubrovnik