Dalmacija Šibenik

nakon što su stotinjak ljudi proglasili mrtvima

Drniški sudac proglasio cijeli zaseok mrtvim i prodao ga za 500 kuna

nakon što su stotinjak ljudi proglasili mrtvima

Jakov Abramac, nedavno umirovljeni sudac i predsjednik Općinskog suda u Drnišu, u samo dva dana je donesenom tužbom, i potom donesenom skandaloznom presudom, proglasio stotine mještana zaseoka Dučići u Siveriću mrtvima, pri čemu je zaseok dodijelio sebi za iznos od 500 kuna - kazao nam je Ante Dučić, elektrotehničar iz Rijeke, jedan iz loze «nestalih Dučića» i osoba koja je zahvaljujući digitalizaciji zemljišnih knjiga i upornosti pretraživanja sudske arhive, «drniški slučaj Dučići» u svojoj tehnici realizacije približio hvarskom slučaju «sutkinje Domić».

Ujedno, Ante Dučić u svojoj argumentaciji i pojašnjenju cijelog slučaja iznio je niz činjenica s kojima je višekratno upoznao ŽDO- Šibenik, USKOK i PU Šibensko-kninsku gdje je potkrepljujući nizom dokumenata optužio suca Jakova Abramca za kriminalne radnje i pri tom također izrazio sumnju u postojanje koruptivne veze pojedinih sudaca Općinskog suda Drniš i djelatnika Grada Drniša, točnije sutkinje Lovranke Abramac-Grabić i tajnice Grada Marije Lovrić.

Cijeli slučaj konture skandala poprimio je kada je Ante Dučić, ne znajući što se predhodno događalo na drniškom sudu, nedavnim uvidom u internet-registar uočio kako je vlasnik cijelog zemljišta i nekretnina zaseoka Dučići njegov rođak Joso Dučić i njegov sin Ivica, čime se definitivno razočarao u sustav i cijeli problem iznio u javnost preko medija.

Naime, njegov rođak Joso je 8.listopada 1997.godine u svojstvu tuženika pristupio sudu radi preuknjižbe prava vlasništva nad zemljištem i nekretninama u zaseoku Dučići i to za cijelo na osnovu dosudnice A.121/16-33.

Sudac Jakov Abramac, tada je prihvatio tužbu i odmah narednog dana (?!) održao ročište na kojemu je od svih Dučića, pristupila samo Josina kćer Nada Stipić, rođena Dučić.

Ostali, dakle, nisu bili pozvani. Proglašeni su mrtvima na osnovu dosudnice br. A. 121/16-33, upravo one iste koja u preslici izvornika, tj. sadržaja oporuke i to pod istim brojem govori suprotno. Naime, riječ je o dokumentu na kojega je sudac Abramac «zaboravio» i u kojemu stoji da je Mile Dučić pok. Miška, dakle «prvi od Dučića», davne 1929. godine, kao nasljednike decidirano naveo svih svojih pet sinova i jednu kćer, slijedom toga i sve njihove buduće nasljednike kojih je danas više od stotinu.

Joso Dučić potom je tada kao «jedini vlasnik» uredno platio 500 kuna vrijednosti za nekretnine i zemljište od približno 6000 metara četvornih, kao i 150 kuna poreznih pristojbi, da bi poslije dio nezadovoljnih nasljednika, točnije svoje bratiće Petra, Josipa i Milenka Dučića pok. Mate, naknadno obeštetio učincima još skandaloznijeg sudskog postupka kojega je 27.studenog 2003. na Općinskom sudu u Drnišu vodila sutkinja Lovranka Abramac-Grabić i koja je u donešenoj presudi, trojicu nezadovoljnika «zbog mira u kući» uvrstila kao suvlasnike, nauštrb svih ostalih.

Tog trenutka ostali Dučići, njih preko stotinu, nasljednici četvero sinova i kćeri autora oporuke postali su de facto nepostojeći, mrtvi ili su živi nestali u morbidnoj virtualnoj stvarnosti sudskih presuda Općinskog suda u Drnišu.

Međutim, jedan od njih, Ante Dučić, odvažio se cijeli slučaj rasvijetliti, pri čemu je upornošću i činjeničnom argumentacijom «okrenuo pravosudni sustav na glavu».Snagom argumenata ubrzo je natjerao svu trojicu bratića tzv. suvlasnika, pa čak i «vlasnika» Josu na priznanje o krivnji koje su svaki ponaosobno napisali i ovjerili u javnobilježničkim uredima diljem Hrvatske.

U tim priznanjima bratići pokajnici, istakli su «da su svi zajedno nepromišljeno, lakomisleno i nepravedno na svoja imena prepisali zemljišne čestice, zemljište i novu kuću koja pripada Anti Dučiću i njegovim sestrama.

U konačnoj raspodjeli to isto smo napravili i Vladi Dučiću pok. Nikole, prognaniku iz Borova Naselja. Ovim potpisom moralno, materijalno i pravno ja i moja braća stavljamo van snage i pravno ništavnu odluku suda u Drnišu od 27.03.2003.br.IV P-405/2003.Time priznajemo svoju krivnju kod konačne i pravedne raspodjele zemljišta. Ova naša izjava je konačna i pravovaljana - stoji u izjavi Josipa Dučića iz Varaždina, Petra Dučića iz Pule i Mile Dučića iz Zagreba.

Ujedno, jedan od pokajnika, Petar Dučić, odvažio se i dodatno o svemu obavijestio Državno odvjetništvi RH i tužitelja Mladena Bajića. Izjavu, koja u mnogome ilustrira okolnosti događanja i njene aktere, Petar je ovjerio u javnobilježničkom uredu odvjetnika Denisa Krajcara u Puli, a napisao je 7.ožujka prošle godine, pri čemu je apostrofirao, kako mu je ovo četvrti put da se obraća istom nadležnom tijelu, te navodi:

- Mi Dučići imamo problem s ostavštinom našega pokojnog dida. U raspodjeli te ostavštine krivo, nepošteno i na štetu druge rodbine radili smo rođak Josip Dučić pok. Ivana, ja Petar i moja braća Josip i Mile Dučić pok. Mate.U prvom slučaju 97.god. naš rođak Josip pok. Ivana u kriminalnoj radnji i na prevaru zajedno s tadašnjim sucem i kao Predsjednik suda u Drnišu Jakovom Abramcem, otišao u mirovinu 06., upisao je na sebe sve obiteljske kuće, gospodarske štale i zemljište od cca 5-6000 metara četvornih na svoje ime. Istim potpisom rođak Josip i sudac Abramac proglasili su sve Dučiće, selo od 100 do 120 osoba izumrlim, nestalim i po presudi suca Abramca izbrisanih sa kugle zemaljske...što su kod prepisivanja procijenili na 500 kuna i na to po zakonu platili 150 kuna poreza. Nastavak ovog kriminala je 27.II.03. Ja Petar, moj brat Josip dajemo punomoć našem bratu Mili iz Zagreba da na sudu u Drnišu upiše ostavštinu našeg oca pok. Mate na nas sinove, a da bi mogli obnoviti staru kuću. Na sudu je bila prepreka za vlasnički list i po tom pitanju naš brat Mile sa našom punomoći upoznaje pravnicu u poglavarstvu grada Drniša g. Mariju Lovrić koja takve slučajeve uz određeni iznos po nekoj njenoj tarifi rješava sve u jedan dan uz svoj redoviti posao u Poglavarstvu. Ona donosi Sudsku presudu koju u ovom slučaju potpisuje sudac Lovranka Abramac. Ovom presudom mi braća Petar, Josip i Mile pok. Mate postajemo vlasnici ...» stoji između ostaloga u pokajničkoj i ujedno optužujućem obraćanju Petra Dučića glavnom državnom odvjetniku Mladenu Bajiću.

Željko HULJEV /EPEHA

Obimna prepiska

Unutar korespodencije u nastojanjima da rasvijetli ili upozori na slučaj «Dučić», Ante Dučić obraćao se ŽDO-Šibenik, tajnici Živani Beroš Dodig i njenom zamjeniku Zvonku Iviću, pri čemu je od oboje dobio kontradiktorne odgovore.
Točnije, odvjetnica Beroš u svome dopisu ističe » kako je izvršen uvid u spis na postupanje sutkinje Lovranke Grabić-Abramac u predmetu P-405/O3 kao i obavljanje dodatnih obavijesnih razgovora.
Ocjenom dosad prikupljenog materijala nalazim da su Vaši navodi osnovani te da postoji sumnja da je tom prigodom počinjeno koruptivno kazneno djelo, da postoji sprega između osoba koje ste naveli, a time postoje osnovi i razlozi za daljnje postupanje u predmetu od strane nadležnog Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala» - stoji u priopćenju koje je 28.prosinca 2007. potpisala Županijski državni odvjetnik Živana Beroš Dodig.
Međutim, njen zamjenik Zvonko Ivić u svemu tome dvije godine prije, točnije 22. travnja 2005., očito nije pronašao ništa što bi se podudaralo s naknadnim mišljenjem svoje šefice i tada obrazlaže u pisanoj formi odgovore na tri zaprimljena spisa unutar istog slučaja u kojima ističe –« kako nismo našli osnovanu sumnju da bi suci koji su postupali u tim predmetima počinili bilo koje kazneno djelo zbog kojeg se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti.»- stoji u odgovoru zamjenika Ivića, Anti Dučiću

Materijale dobili svi relevantni čimbenici

Osim Državnom odvjetništvu, ŽDO-Šibenik, Ante Dučić se između ostaloga za pomoć obratio PU Šibensko-kninskoj, USKOKU (Jasmin Horvatić) i sadašnjem sucu i predsjedniku Općinskog suda u Drnišu Ljudevitu Zoričiću.

Naslovnica Šibenik