Dalmacija Split

urbanistička rasprava

Žuvela odgovorio Čepi koji tvrdi kako će na Dračevcu 'niknuti' tri golema nebodera viša od Marjana: GUP ne traži natječaj, ali uputit ćemo primjedbu...

urbanistička rasprava
Simulacija projekta na Dračevcu

Je li trebalo raspisati natječaj za tehnološki park na Dračevcu? Javni uvid je u tijeku za izmjene i dopune DPU-a za gradski projekt Dračevac, a SDP-ovac Gojko Čepo otvorio je po medijima polemiku kako se bez natječaja planira da na Dračevcu budu tri golema nebodera, od kojih će najviši imati čak 200 metara nadmorske visine, te biti dvadesetak metara viši od vrha Marjana Telegrina.

Čepo je prozvao arhitekte da "za praktički parterno uređenje lukobrana traže natječaj, a za 'redefiniranje fasade grada' im nije potreban".

Nije mu ostao dužan predsjednik splitskih arhitekata Dragan Žuvela. On je kazao kako su Dračevac i Karepovac gradski projekti za koje GUP ne traži natječaj. Održao je predavanje na društvenoj mreži Čepi o važnosti urbanog planiranja. Ipak je priznao da bi neboderi trebali ići na natječaj te da će u tom smislu DAS uputiti primjedbu na izmjene DPU-a.

No, dok za Čepu izmjene DPU-a za Dračevac znače "redefiniranje fasade grada", Žuvela to područje vidi kao "mnogostruko izoliraniji urbanistički entitet, sa značajno manjim 'javnim' potencijalom".

U principu možemo se složiti da je u ovoj polemici Čepo u pravu što se tiče natječaja, jer nema opravdanog razloga da se ne provede urbanističko-arhitektonski natječaj kao podloga za izmjene DPU-a za Dračevac. Međutim, činjenica je da GUP i onda kad je Čepina stranka bila na vlasti nije propisao obvezu provođenja takvog natječaja.

S druge strane, za gradske projekte, poput Starog placa, Kopilice ili Poljuda, obvezni su po GUP-u urbanističko-arhitektonski natječaji. To objektivno stvara investitorima i vlasnicima zemljišta poteškoće jer neke natječaje Grad nikako ne provodi.

Primjerice, na predjelu bivših PIS-ovih baraka se više od desetljeća ne može ništa dogoditi jer se čeka raspisivanje urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu urbanističkog plana uređenja. Tako je s još nekoliko lokacija po gradu.

Međutim, iz nekog razloga nije potreban natječaj za gradski projekt Dračevac. Trenutačno je na snazi Detaljni plan uređenja iz Kuretova vremena, donesen 2009., koji na Dračevcu predviđa toranj od čak 30 katova.

Što se tiče Čepinih priča o neboderima od 200 metara, oni bi ipak trebali biti dosta niži, naime dotični je zbrojio nadmorsku visinu građevne čestice i nadmorsku visinu kote vijenca. Za toranj od 25 katova kota nivelete prizemlja je 36,5 metara nad morem, a maksimalna nadmorska visinska kota vijenca je 164,5 metara, što znači da toranj može biti visok do 128 metara.

Ipak, riječ je o velikoj visini, jer je hotel "Westgate" u Ulici Domovinskoga rata, koji bi trebao preuzeti lanac "Marriot", planiran da bude najviši u Hrvatskoj, s 27 katova i 110 metara visine. Najavljeno je da će imati 189 soba, četiri apartmana, wellness, fitness, kongresni centar, restorane i barove...

Ako je za "Marriotove" standarde visina od 110 metara dovoljna da se na 27 katova rasporede brojni sadržaji, zašto bi poslovni toranj u Dračevcu trebao biti još viši – s 4,5 metara visine po etaži – kad u njemu neće spavati žirafe?

 

Naslovnica Split