Impresum

 

Glavni urednik 
Jadran KAPOR
glavniurednik@slobodnadalmacija.hr

 

UREDNIČKI KOLEGIJ 
Damir DUKIĆ (Zamjenik glavnog urednika)

Ivo BONKOVIĆ (Pomoćnik glavnog urednika)
Dino MIKULANDRA (Desk)
Marin KATUŠIĆ (Web urednik)
Ante ŠULJAK (Nedjelja)
Gordan ZUBČIĆ (Split)
Robert  ŽAJA (Dalmacija) 
Sandra LAPENDA (Mozaik)

Jakov KOSANOVIĆ (Kultura)
Marko BILIĆ (Sport)
Matko BILJAK (Urednik fotografije)
Žarko TIČINOVIĆ (Art direktor)
Ivana MATENDA (Voditeljica grafičke redakcije)

 

PRILOZI: 
Hrvoje PRNJAK (Spektar)
Silvana UZINIĆ  (Reflektor)
Olgica IVIĆ-GRIZELJ (O, kućo mala)
Zdravko JURIČKO (Auto-moto)
Anita MATIĆ (Stil)

                            tel.                                fax.
Redakcija Split     021/352 900              021/383 102
Zadar                     023/300 870              023/300 878
Šibenik                  022/201 260              022/212 919
Dubrovnik             020/356 444              020/357 033

 


MARKETING
Ivana VLADOVIĆ
021/352-689; 021/352-816; fax.: 021/383-108
promar@slobodnadalmacija.hr


PROIZVODNJA
Ante TOMAŠ
021/352-905
 ante.tomas@slobodnadalmacija.hr


PRODAJA I PRETPLATA 
Marko GOJUN
Besplatni  telefon: 0800 1230
021/352-667; 021/352-668; 
021/352-939; 021/352-830;  
fax: 021/352-664
pretplata@slobodnadalmacija.hr
prodaja@slobodnadalmacija.hr

 

KNJIGE I POSEBNI PROJEKTI 
Fabijanko VRTLAR
O21/352-645
posebniprojekti@slobodnadalmacija.hr

 

OSMRTNICE 
021/352-650; 021/352-651; FAX: 021/383-099
osmrtnice@slobodnadalmacija.hr

 

IZDANJA SD
Dubrovački vjesnik (Antun Masle), Šibenski list (Robert Žaja), Adriatic Times (Milena Budimir),
Dubrovnik Times (Mark Tomas), Otvoreno more (Gordan Jelavić), Max fishing (Mišo Štrbac), Maslina (Meri Šilović)  

 

NAKLADNIK
Slobodna Dalmacija d.d.


UPRAVA
uprava@slobodnadalmacija.hr
Miroslav IVIĆ


PROKURIST
Boris KAMBER


NADZORNI ODBOR
Ana HANŽEKOVIĆ (predsjednica), Zorica VITEZ SEVER (zamjenica predsjednice), 
dr. Dejan KRUŽIĆ, Tomislav WRUSS, Jadranka Matić
 

 


HANZA MEDIA d.o.o.

UPRAVA
Marko Smetiško, predsjednik Uprave
Ana Hanžeković, članica Uprave


NADZORNI ODBOR
Gvozden Srećko Flego, Maja Šilhard, Marijana Raguž, Krešimir Ćosić, Davor Butorac


IZDAVAČKI SAVJET
Damir Boras, Petar Miladin, Davor Majetić


DIREKTOR IZDAVAŠTVA DIGITALNIH IZDANJA
Tomislav WRUSS 


VODITELJI POSLOVNIH SEGMENATA
Igor CENIĆ (marketing i prodaja oglasnog prostora)
Zvonimir MOZER (prodaja tiskovina)
Ivica PAVIŠIĆ (pretplata)
Suzana KOSOR (promocija)
Igor VOLAREVIĆ (proizvodnja)
Drago HAVRANEK (medijska produkcija i Cropix) 

Slobodna Dalmacija je član Hrvatskog vijeća za medije


CROPIX
FOTO SERVIS HANZA MEDIA: 
tel: +385 (0)1 61 03 055
fax: +385 (0)1 61 30 033
web: www.cropix.hr 
e-mail: cropix@hanzamedia.hr


Distribucija za inozemstvo: 
BiH: Inter-press, Široki Brijeg;  Makedonija: TDNIPD Arena dooel, Skopje; Njemačka: IPS International GmbH,
Hürth Hermülheim; Slovenija: Delo prodaja dd, Ljubljana; Srbija: Tisak, Beograd

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Kontakt podaci:
Adresa: SLOBODNA DALMACIJA d.d.,
Ulica Hrvatske mornarice 4, 21 000 Split
Za Službenika za zaštitu osobnih podataka
e-mail: dpo@slobodnadalmacija.hr
Telefon:  021 352 904