Mišljenja Međutim

Međutim

Ivan Ugrin

U Međugorju će Gospa završiti što je počela u Fatimi

međutim

U Vatikanu nikad ništa nisu prepuštali slučaju. Sumnjam da je slučajno među novinare odabrane za postavljanje pitanja papi Frani prigodom povratka u Rim, nakon apostolskog pohoda Bugarskoj i Sjevernoj Makedoniji, odabran i naš hrvatski kolega Silvije Tomašević.

O pitanju i Papinu odgovoru o Stepincu već sam pisao. Međutim, zanimljivo je da je zapažanje jedne ruske novinarke u zrakoplovu kako je Sveti Otac – koji koncem lipnja putuje u Rumunjsku – sve bliže Rusiji, na što je on odgovorio: "Moram skočiti", ostalo bez šireg odjeka. Po svemu sudeći, za taj će "ruski skok" poslužiti i naš blaženik.

Postulator Stepinčeve kauze mons. dr. Juraj Batelja je 13. svibnja u Zagrebu predstavio svoju novu knjigu "Blaženi Alojzije Stepinac – spašavanje Židova i Srba u II. svjetskom ratu". Kako je predstavljanje održano na blagdan Gospe Fatimske, mons. Batelja izdvojio je primjer izmanipulirane Stepinčeve rečenice koju je on izgovorio prilikom krunjenja jednog kipa Gospe

Fatimske kada je rekao: "Nije daleko dan kada će se i Rusija obratiti i da će kip Bogorodice biti postavljen na Kremlju." Stepinac je to kazao na tragu jedne od Gospinih poruka u Fatimi, koja je djeci vidiocima govorila o obraćenju Rusije koju je tada osvajao sovjetski komunizam, koji je posijao mnogo zabluda i zla u svijetu.

I Stepinac je bio žrtva upravo insceniranog komunističkog sudskog procesa. Kao što su mu i ovu izjavu srpski pravoslavni krugovi namjerno krivo interpretirali, jer Stepinac nije govorio o pokatoličenju Rusije, već o oslobađanju od komunističke čizme.

Dan prije, 12. svibnja, u Međugorju je apostolski vizitator mons. Henryk Hoser obznanio kako je papa Frane donio odluku kojom odobrava hodočašća u Međugorje, koja će od sada pa nadalje biskupije i župe moći službeno organizirati te neće više biti samo u "privatnom" obliku kao što je to do sada bilo.

To je još jedan korak bliže priznavanju svetišta, iako se iz Vatikana ograđuju "uvijek pazeći da se izbjegava da se ta hodočašća tumači kao priznanje poznatih događaja koji još zahtijevaju ispitivanje od Crkve".

"Što sam započela u Fatimi završit ću u Međugorju." Sažetak je to Gospine poruke od 25. kolovoza 1991., koju je javnosti prenijela vidjelica Marija Pavlović Lunetti, a vidjelica Mirjana Dragičević Soldo objavila je knjigu znakovita naslova "Moje srce će pobijediti". A i sam nadbiskup Hoser jednom je prilikom izjavio kako se u Međugorju razvija pobožnost Kraljici mira, i tu nalazimo sličnosti s ukazanjima u Fatimi.

"Naziv Kraljica mira u Lauretanske litanije unio je papa Benedikt XV. godine 1917., što znači u godini fatimskih ukazanja, tijekom Prvoga svjetskoga rata i u godini sovjetske revolucije. Vidimo kako je Bog prisutan u ljudskoj povijesti i On nam šalje Gospu da nam bude blizu."

Pa kad netko kaže da nemaju dodira kauza Stepinca i Međugorje. U perspektivi Fatime i Rusije imaju itekako. Otkrit će se sve tajne, prije ili kasnije.

Naslovnica Međutim