Page 1 of 167FirstPrevious[1]2345678910Last

Ribička prognoza

Dobro od svitanja do 10 sati pa podnošljivo do 14. Dobro do noći pa loše do svitanja.Prijepodne dobro, podnošljivo do 15 sati pa dobro do mraka. Noću loše.Prva tri sata dana dobro pa podnošljivo do sumrak. Dobro do mraka pa loše do svitanja.Odlično od svitanja do 10 sati pa sve lošije do podne. Loše do sumraka, podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Od svitanja do 11 sati odlično pa sve lošije do 14. Loše do sumraka, podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Prijepodne odlično pa sve lošije do 15 sati. Loše do sumraka, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Vrlo dobro od svitanja do 14 sati pa sve lošije do mraka. Noću loše.
Dobro od svitanja do 14 pa vrlo dobro do mraka. Noću loše.Od svitanja do 15 sati dobro, vrlo dobro do mraka pa loše do svitanja.Prva dva sata jutra dobro pa podnošljivo do 15. Dobro do mraka pa loše do svitanja.U svitanje odlično pa sve lošije do podne. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Prva tri sata dana odlično pa sve lošije do 13. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Odlično od svitanja do 10 sati pa sve lošije do 15. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Vrlo dobro od svitanja do podne dobro do 14 sati pa podnošljivo do mraka. Noću loše.
Tijekom prijepodneva dobro pa vrlo dobro do mraka. Noću loše.Podnošljivo u svitanje pa dobro do 11 sati. Vrlo dobro do mraka pa loše do svitanja.U svitanje dobro pa podnošljivo do 11 sati. Dobro do mraka pa loše do svitanja.Odlično u svitanje pa sve lošije do 10 sati. Podnošljivo do sumraka, dobro do mraka pa loše do svitanja.U svitanje odlično pa sve lošije do podne. Podnošljivo do 15 sati, dobro do noći pa loše do svitanja.Odlično u svitanja pa sve lošije do 13 sati. Podnošljivo do sumraka, dobro do noći pa loše do svitanja.Vrlo dobro u svitanja pa dobro do mraka. Noću loše.