Page 1 of 83FirstPrevious[1]2345678910Last

Ribička prognoza

Od svitanja do 9 sati odlično pa sve lošije do 13. Loše do sumraka, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Prijepodne odlično pa sve lošije do mraka. Noću loše.Odlično od svitanja do 13 sati pa sve lošije do noći, a zatim loše do svitanja.Od svitanja do 15 sati odlično pa sve lošije do mraka. Noću loše.Loše u svitanja, podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Prva dva sata jutra podnošljivo pa sve bolje do podne. Vrlo dobro do noći pa loše do svitanja.Od svitanja do mraka dobro pa vrlo dobro do malo prije 2 sata. Ostatak noći loše.
Odlično od svitanja do 9 sati pa sve lošije do podne. Loše do 16, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Tijekom prijepodneva odlično pa sve lošije do mraka. Noću loše.Od svitanja do 11 sati odlično pa sve lošije do noći, a zatim loše do svitanja.Prijepodne odlično pa sve lošije do 16 sati. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Loše od svitanja do sumraka, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.U svitanje podnošljivo pa sve bolje do 11 sati. Vrlo dobro do mraka pa loše do svitanja.Od svitanja do malo prije 2 sata dobro pa loše do svitanja.
Odlično u svitanje pa sve lošije do podne, a zatim podnošljivo do mraka. Noću loše.Prijepodne vrlo dobro pa sve lošije do mraka. Noću loše.Od svitanja do 15 sati vrlo dobro. Sve lošije do noći pa loše do svitanja.U svitanje odlično, vrlo dobro do mraka pa loše do svitanja.Podnošljivo u svitanje, loše do sumraka pa podnošljivo do mraka. Noću loše.U svitanje podnošljivo pa dobro do 10 sati. Vrlo dobro do mraka pa loše do svitanja.Podnošljivo u svitanje, dobro do malo prije 2 sata pa loše do svitanja.