Page 1 of 3FirstPrevious[1]23Last

Ribička prognoza

Prva dva sata jutra dobro pa podnošljivo do 14 sati. Dobro do noći pa loše do pola sata prije svitanja.Pred svitanje loše pa podnošljivo do 10 sati podnošljivo. Dobro do podne, podnošljivo do 16 pa sve bolje do sumraka. Vrlo dobro do mraka pa loše do svitanja.Prva tri sata jutra odlično pa sve lošije do 11 sati. Loše do sumraka, podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Od svitanja do 10 sati odlično pa sve lošije do 13. Loše do 17 pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Tijekom prijepodneva vrlo dobro pa sve lošije do 14 sati. Loše do 18, podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Podnošljivo u svitanje pa sve bolje do 11. Vrlo dobro do 13 sati pa sve lošije do 15. Loše do sumraka, podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Dobro u svitanje, vrlo dobro do 11 pa sve lošije do 15 sati. Loše do sumraka, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.
Tijekom jutra dobro pa vrlo dobro do noći, a zatim loše do pola sata prije svitanja.Pred svitanje loše pa podnošljivo do 10 sati. Dobro do sumraka, vrlo dobro do mraka pa loše do svitanja.Odlično od svitanja do 9 pa sve lošije do 14 sati. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Od svitanja do 10 sati odlično pa sve lošije do 13. Podnošljivo do sumraka, dobro do noći pa loše do svitanja.Tijekom prijepodneva vrlo dobro pa sve lošije do mraka. Noću loše.U svitanje podnošljivo pa sve bolje do 10 sati. Vrlo dobro do podne pa sve lošije do 15. Loše do sumraka, podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Prijepodne vrlo dobro pa sve lošije do 15 sati. Loše do sumraka, podnošljivo do noći pa loše do svitanja.
Prijepodne dobro pa vrlo dobro do noći, a zatim loše do pola sata prije svitanja.Prijepodne dobro pa vrlo dobro do noći, a zatim loše do pola sata prije svitanja.U svitanje dobro, vrlo dobro do 9 pa sve lošije do 15 sati. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Dobro u svitanje pa vrlo dobro do 10 sati, a zatim sve lošije do podne. Podnošljivo do sumraka, dobro do noći pa loše do svitanja.Vrlo dobro u svitanje, dobro do podne pa ponovo vrlo dobro do 15 sati. Sve lošije do mraka pa loše do svitanja.Od svitanja do 14 sati vrlo dobro pa sve lošije do mraka. Noću loše.Prva tri sata dana vrlo dobro pa sve lošije do 15 sati. Loše do sumraka, podnošljivo do noći pa loše do svitanja.