Page 1 of 4FirstPrevious[1]234Last

Ribička prognoza

Prva dva sata jutra podnošljivo, loše do podne pa podnošljivo do 15 sati. Dobro do noći, loše do malo prije 5 pa podnošljivo do svitanja.Dobro u svitanje, loše do 13 sati pa sve bolje do sumraka. Odlično do noći pa loše do svitanja.Prva dva sata dana dobro, podnošljivo do sumraka pa dobro do mraka. Noću loše.Od svitanja do 11 dobro pa loše do 16 sati. Podnošljivo do sumraka, dobro do noći pa loše do svitanja.Odlično od svitanja do 9 sati pa sve lošije do podne. Loše do sumraka, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Prva tri sata jutra odlično pa sve lošije do podne. Loše do sumraka, podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Prijepodne vrlo dobro pa sve lošije do mraka. Noću loše.
Podnošljivo u svitanje, loše do 10 pa podnošljivo do 13 sati. Dobro do noći, loše do malo prije 5 pa podnošljivo do svitanja.Dobro u svitanje, podnošljivo do podne pa dobro do sumraka. Vrlo dobro do noći pa loše do svitanja.U svitanje dobro pa podnošljivo do sumraka Dobro do mraka pa loše do svitanja.Od svitanja do podne dobro pa podnošljivo do sumraka. Dobro do mraka pa loše do svitanja.Prva dva sata jutra odlično pa sve lošije do podne. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Prva tri sata jutra odlično pa sve lošije do podne. Podnošljivo do sumraka, dobro do mraka pa loše do svitanja.Vrlo dobro od svitanja do podne pa sve lošije do mraka. Noću loše.
Podnošljivo od svitanje do podne pa dobro do noći. Loše do malo prije 5 pa podnošljivo do svitanja.Od svitanja do podne podnošljivo pa mraka. Noću loše.Podnošljivo od svitanja do 13 sati.Dobro do noći pa loše do svitanja.U svitanje dobro pa podnošljivo do 16 sati. Dobro do mraka pa loše do svitanja.Odlično u svitanje pa sve lošije do 10 sati. Podnošljivo do sumraka, dobro do mraka pa loše do svitanja.U svitanje odlično pa sve lošije do podne. Podnošljivo do 17 sati, dobro do mraka pa loše do svitanja.Vrlo dobro od svitanja do 14 sati pa sve lošije do mraka. Noću loše.