More Vijesti

STRUKTURNI FONDOVI EUROPSKE UNIJE

Preko Crne Gore do novca za razvoj kaštelanskog turizma

STRUKTURNI FONDOVI EUROPSKE UNIJE

Aktivnosti u sklopu EU projekata koje na području grada Kaštela provodi razvojna agencija Rera, te utjecaj tih projekata na razvoj turizma, brendiranje i održivo korištenje obalnog pojasa, neke su od tema predavanja koje je, u organizaciji Rotary kluba Kaštela, održano u dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću. O četiri projekta, Coast Gap, Bacar, Co-Evolve i Perpetuum baštine, nazočnima su govorili Jelena Petrov, Marija Vučica i Vedran Petrov, a dodatne informacije svim zainteresiranima dao je i zamjenik ravnatelja Rere Srećko Radnić.

– Projekt Coast Gap financijski je bio malen, ali ima veliki efekt jer nas je uključio u mrežu regija koje se aktivno bave uređenjem obalnog pojasa i integralnim upravljanjem obalnim pojasom. Naime, Kaštela su prvi grad u Hrvatskoj koji ima studiju o integralnom upravljanju obalnim pojasom. Uz njega smo sada nadovezali projekt Co-Evolve, kroz koji će se ta priča s obalom povezati s razvojem održivog turizma. Treba spomenuti da je kroz projekt Coast Gap napravljen i makroprojekt "Od Kaštilca do Rušinca", koji će donijeti uređenje obalnog pojasa i pravilno uređenje plaža – kazala je ovom prigodom Jelena Petrov.

Predavači su zainteresirane upoznali i s projektom Bacar, koji je projekt iz prekogranične suradnje Hrvatske, BiH i Crne Gore, a kroz taj projekt u Kaštelima će se urediti i opremiti prostor Opatičke kuće, gdje će se napraviti središte Centra za razvoj i podršku klasterima, i to kreativnih kulturnih industrija, lokalne hrane i turizma.

– Projekt Perpetuum baštine je projekt iz strukturnih fondova, a Grad Kaštela dobio je sredstva da bi izradio dokumentaciju za građevine koje su zaštićeno kulturno dobro. Izradit ćemo strateški plan brendiranja i studiju kako upravljati destinacijom. Isto tako, radit ćemo određene pilot-projekte da bismo pokazali kako bi turizam na ovom području trebao zaživjeti – kazao je Srećko Radnić.

Za provedbu ovih projekata Kaštela su izabrana kao pilot-područje zbog činjenice da se u njima turizam intenzivno razvija. Kroz ove projekte istražit će se koje su to oznake prepoznatljivosti za Kaštela, kako ih brendirati i predstaviti turistima, a zatim će se za te proizvode i usluge napraviti pilot-projekti, s ciljem dolaska gostiju i ponude domaćih proizvoda, pri čemu će se kreativci, kulturni djelatnici, proizvođači domaće hrane i drugi moći organizirati i što bolje iskoristiti dolazak turista u Kaštela – čulo se na predavanju.

Navedeni projekti imaju milijunske vrijednosti. Za projekt Coast Gap Reri je pripalo oko 200 tisuća eura, kroz projekt Co-Evolve za aktivnosti Rere osigurano je 220 tisuća eura, a Rera je i kroz projekt Bacar uspjela osigurati oko 400 tisuća eura kao partner, dok je u projektu Perpetuum baštine osigurano oko 500 tisuća kuna za izradu dokumentacije.

Naslovnica Vijesti