More Vijesti

ŠTO DONOSI NOVI POMORSKI ZAKONIK

Hrvatska zastava na stranim brodovima

ŠTO DONOSI NOVI POMORSKI ZAKONIK

Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela izmijenjeni Pomorski zakonik.
Njime se, najkraće rečeno, jača konkurentnost hrvatskog brodarstva i pomoraca, smanjuju administrativne barijere kroz digitalizaciju, a hrvatska zastava, kažu u Ministarstvu mora, postaje atraktivnija za upis stranih plovila, posebno velikih jahti.
Tako se, primjerice, uvodi porez po tonaži za jahte, čime se želi hrvatski upisnik učiniti atraktivnijim za privući strane jahte da budu što dulje u Hrvatskoj, da koriste stalni vez u marinama, da koriste domaću posadu i da održavaju plovila u Hrvatskoj.
Velike jahte i do 10 posto svoje vrijednosti troše na održavanje, pa se računa da će hrvatska brodogradnja tu profitirati.
Mijenja se i definicija brodice i jahte na način da će jahta biti plovni objekt duljine trupa veće od 15 metara te se uvodi novi pojam – velika putnička jahta (kategorija u koju će se moći upisati i brodovi duljine 24 metra ili veći, a koji će, pored posade, biti ovlašteni prevoziti više od 12 do 36 putnika).

Modernizacija upisnika

Modernizira se i upisnik na način da će biti u potpunosti digitaliziran i centraliziran objedinjavanjem podataka iz postojećih upisnika u novi e-upisnik svih vrsta plovila, a i predaja zahtjeva se liberalizira na način da se ukida brojna papirologija uz zahtjev.
Zbog transparentnosti se, pak, definiraju dosad neimenovani ugovori o najmu jahte i brodice i ugovori o nautičkom vezu kako bi država privukla strane jahte da dulje ostaju u zemlji i da se upisuju pod hrvatsku zastavu.
Novi Zakon donosi benefite i za domaće pomorce koji plove svijetom, na način da ih se oslobađa plaćanja poreza na dohodak u slučajevima liječenja zbog bolesti ili ozljede koje nisu nastale na brodu, a zbog kojih pomorac nije bio u mogućnosti ishoditi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za daljnju plovidbu, u to se računaju i dani provedeni na stručnoj izobrazbi u tuzemstvu, te dani koji su preostali do isteka ugovora o radu, a koji su neostvareni radi napuštanja člana posade od strane brodara ili prestanka ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga te u slučaju otmice i zatočeništva, umirovljenja ili smrti člana posade u poreznoj godini.
Zakon omogućava i olakšice za edukaciju na hrvatskim pomorskim učilištima, umjesto dosadašnjih olakšica koje su se odnosile samo na edukaciju u inozemstvu.


PREDNOSTI
– Velike jahte i do 10 posto svoje vrijednosti troše na održavanje, pa se računa da će hrvatska brodogradnja tu profitirati.
– Benefiti za domaće pomorce koji plove svijetom.
– Stranci se stimuliraju da koriste domaću posadu i održavaju plovila u Hrvatskoj.
– Olakšice za edukaciju na hrvatskim pomorskim učilištima.

Naslovnica Vijesti