Novosti Hrvatska

Čemu sve ovo?

Kada ste nabavili kostur za biologiju, kojih su dimenzija švedske ljestve, a kojih stroj za ljuštenje krumpira? Ravnatelji škola pobjesnili zbog 93 stranice tablica u Excelu koje trebaju popuniti odgovorima

Čemu sve ovo?

Koliko imate modela oka i uha, kad ste kupili kostur za kabinet za biologiju, kad ste nabavili pincete za pokuse iz biologije i četkice za pranje epruveta i koliko ih imate?

Kojih je dimenzija školsko igralište, a kojih švedske ljestve i odskočna daska u dvorani za tjelesni? Koja je godina nabave žarulje od 220 V/40 W s AP kapom na stalku za fiziku, a koja amonijeve lužine NH3 za kemiju? Kojih je dimenzija oznaka pristupačnosti osoba s invaliditetom na samoljepljivoj, čvrstoj, prozirnoj foliji, kada je nabavljena i koliko imate komada? Kojih je dimenzija stroj za ljuštenje krumpira u školskoj kuhinji i kad ste ga nabavili?

I tako unedogled, ukupno 93 stranice tablica u Excelu koje treba popuniti o svakom djeliću opreme, pribora, namještaja, digitalnih i ostalih materijala, mjernih instrumenata i svega što je uopće dio unutrašnjeg i vanjskog inventara škole - od učionica, kabineta, hodnika, sanitarija do spremišta, kuhinja, vanjskih igrališta, školskih dvorana i ostaloga.

Sve te podatke, s preciznim brojem i površinom objekata i stanjem opreme, u pojedinim dijelovima i datumima nabavke, broju komada i dimenzijama određenih predmeta, od igrališta do hrvatskoga grba u drvenom okviru na zidovima, moraju ovih dana popunjavati učitelji u osnovnim školama Primorsko-goranske županije. Tu analizu, koja je počela dopisom Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije od 13. veljače ove godine, moraju završiti do 11. ožujka.

Hoće li i druge županije i gradovi, osnivači osnovnih i srednjih škola, biti isto tako iscrpni u zahtjevima za evidencijom stanja i opremljenosti, tek će se vidjeti. Ipak, trebali bi, jer bi takvi i slični podaci trebali poslužiti osnivačima za sastavljanje analize o stanju i opremljenosti škola.

Analizu su osnivači dužni obaviti na temelju preporuka Državnog ureda za reviziju.

Revizija je već, podsjetimo, otkrila niz nepravilnosti, uz ostalo, pokazala je kako se prije ulaganja u školske zgrade nisu procjenjivali troškovi korištenja, održavanja i zaposlenih, s osnivačima se nisu utvrđivali izvori financiranja, nisu se pratili i analizirali troškovi izgradnje, kao ni rokovi izvođenja radova ili razlozi probijanja rokova. Iz tog je razloga Državni ured za reviziju svima dao određene preporuke za poboljšanja stanja, a za osnivače škola one su sljedeće:

- Osnivači škola trebaju izraditi analizu podataka o stanju i opremljenosti škola u odnosu na mjerila za prostor i opremu propisane državnim pedagoškim standardima, koeficijentima izvodljivosti te odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta i to sve s potrebnim sredstvima, izvorima sredstava, aktivnostima, prioritetima i rokovima provedbe.

Državna revizija nije za taj posao osnivačima postavila jasno određen rok, ali, kako su nam pojasnili u reviziji, svih 20 županija, 34 grada i grad Zagreb morali su u roku od 60 dana od dobivanja izvješća dostaviti uredu svoje prijedloge rokova. Oni su to i učinili, no u uredu nam nisu mogli dati podatke o tim rokovima koji su morali biti "razumni". Međutim, izmotavanja neće biti – Ured za reviziju najavljuje kako će provjeru provedbe preporuka obaviti u skladu s godišnjim planom i programom rada. Što se tiče svrhe cijelog posla, iz ureda objašnjavaju:

- Na temelju te analize utvrdit će se kriteriji za ulaganja, a odluke o ulaganjima donijeti prema utvrđenim prioritetima. Sve preporuke dane su s ciljem povećanja učinkovitosti kapitalnih ulaganja, odnosno njihovom provedbom pridonijet će se otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u mreži osnovnih i srednjih škola, uvjereni su u Državnom uredu za reviziju.

U osnovnim školama Primorsko-goranske županije neke je ravnatelje detaljni zahtjev osnivača doslovno razbjesnio:

- Strašno, 93 stranice tablica u Excelu o opremljenosti, koje je godine što nabavljeno, koliko komada, je li epruveta 15 ili 25 centimetara?! Ljudi su zgroženi. Svi mi u školama redovito radimo inventarne liste, čemu sad ovo? Morao sam angažirati inventarnu komisiju – tri učitelja da rade samo na tome kako bismo do 11. ožujka završili posao. Zar učitelji stvarno nemaju pametnijeg i kreativnijeg posla, a sve to pred pripremu uvođenja kurikularne reforme?! – ljuti se ravnatelj jedne od škola s toga područja koji je zamolio za anonimnost.

Kreativnost je danas u školama, čini se, prilično rastezljiv pojam.

Kazne do 50.000 kuna

Bude li se primjenjivao novi Zakon o državnom uredu za reviziju, koji je u saborskoj proceduri, subjekt revizije (osnivač škole) može biti kažnjen od 20 do 50 tisuća kuna ako u roku ne dostavi plan provedbe naloga i preporuka revizije te ako te naloge i preporuke ne provede u rokovima i na način kako je naveo u planu. Zakonski predstavnik subjekta revizije može biti kažnjen od dvije do 20 tisuća kuna.

Sustavi, riznica, praćenje, vođenje

Predstavnici ravnateljskih udruga u Zagrebu i Splitu nisu nam znali reći ništa o detaljima analize koja će se provoditi na njihovu području. Iz redova osnivača s kojima smo razgovarali ističu pak kako se u postupku analize moraju pridržavati preporuka revizije o poštovanju odredaba državnih pedagoških standarda i odluke o normativima, ali o pojedinostima većina nije mogla više reći. Iz Upravnog odjela za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije odgovorili su:

- Splitsko-dalmatinska županija je u postupku uvođenja sustavnih rješenja za izradu analize stanja i opremljenosti osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač. U tijeku je izrada registra nekretnina te je izrađen plan upravljanja nekretninama, a u tijeku je i uvođenje sustava riznice, na temelju čega će biti omogućen cjelovit sustav upravljanja i praćenja stanja objekata i opreme. Sve navedene radnje bit će završene u ovoj godini – stoji u odgovoru koji potpisuje Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik.

 

Naslovnica Hrvatska