Novosti Biznis

nemar i nepoštivanje

Nevjerojatna priča koja jasno pokazuje zašto će Split završiti u bankrotu: 'Uplatili smo Gradu 50 tisuća kuna, a oni nas ignoriraju. Uspio sam doći jedino do - gradonačelnikove supruge!'

nemar i nepoštivanje

U redakciju Slobodne Dalmacije pristižu pisma naših čitatelja koje objavljujemo u rubrici "Tribina". Jedan od njih je i tekst koji nam je poslao Srđan Javorčić, direktor CiO Nekretnina, agencije za nekretnine sa sjedištem u Splitu. Progovorio je o problemima i zaprekama s kojima se susreo u pokušaju da zakupi poslovni prostor koji je Grad ponudio na natječaju.

Njegov tekst prenosimo u cijelosti:

Grad Split je dana 21. 12. 2016. raspisao natječaj za zakup poslovnih prostora prikupljanjem pismenih ponuda, naša tvrtka CIO d.o.o. javila se na navedeni natječaj s ciljem zakupa poslovnog prostora na listi B, pod rednim brojem 13, Poljana Kraljice Jelene 1, II. kat + potkrovlje 239,44 m².

U našoj ponudi smo naveli da smo spremni napraviti centar za smještaj turista i obrazovni centar u kojem bi se obavljala praksa srednjoškolaca Turističke škole u Splitu.

Ponudili smo cijenu zakupa za navedeni prostor od 40.000 eura godišnje uz ispunjenje svih zahtjeve za pristupanje na natječaj, a to su:

• preslika izvatka iz sudskog registra ne starija od 30 dana, preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku, BON-1 i BON-2 (SOL)

• ovjerena izjava od javnog bilježnika o prihvaćanju uvjeta natječaja koja sadržava sljedeće: izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja, izjavu kojom se ponuditelj odriče bilo kakvih prava ili novčanih naknada po osnovi eventualnih budućih ulaganja u tekuće i investicijsko održavanje poslovnog prostora, ponuditelj se odriče bilo kakvih prava ili novčanih naknada po osnovi nemogućnosti ulaska u posjed prostora, odnosno zakašnjenja primopredaje poslovnog prostora u korištenju

• potvrda Upravnog odjela za financije Grada Splita da ne postoji dospjelo dugovanje prema Gradu Splitu po bilo kojoj osnovi

• potvrda porezne uprave da nema nikakvih dugovanja

• dokaz o uplati jamčevina za zakup poslovnog prostora uplaćena u iznosu od 50 tisuća kuna

• dokaz o uplati troška za natječaja u iznosu od 100 kuna Nakon što smo prisustvovali javnom otvaranja pristiglih ponuda i vidjeli da Filozofski fakultet nema interesa za ostanak u navedenom prostoru (fakultete se nije javio na natječaj iako je imao pravo prvo zakupa), vidjeli smo da je naša tvrtka izašla s najboljom ponudom te da bismo mi trebali biti budući potencijalni zakupci. Pokušali smo nekoliko puta telefonski dogovoriti sastanak s gospodinom Aleksandrom Jakirom, dekanom Filozofskog fakulteta u Splitu, međutim bezuspješno.

Protekom određenog vremena uputio sam se osobno bez najave na fakultet kod dekana. Tamo me dočekala dekanova tajnica i nakon što sam se predstavio i rekao radi čega dolazim, odgovorila mi je kako je ona supruga gradonačelnika Baldasara i da ima strahovitih problema i pritisaka radi navedenog prostora, te me obavijestila da trenutno nema dekana i uputila da dođem drugom prilikom.

Poslije toga vidjevši da će, očito radi privatnih interesa, doći do poništenje natječaja, telefonskim putem u nekoliko navrata zatražio sam sastanak s gradonačelnikom Ivom Baldasarom, međutim također bezuspješno.

Dana 6. travnja, kada pišem ovaj dopis, naša tvrtka CIO d.o.o. još uvijek nije dobila pismenu obavijest (iako je na stranicama Grada Splita objavljeno poništenje natječaja za ovaj prostora) da je poništen ovaj javni natječaj za zakup predmetnog prostora, niti nam još uvijek nije vraćena naša jamčevina u iznosu od 50 tisuća kuna.

Želimo kazati da smo u našoj ponudi dali izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja, izjavu kojom se ponuditelj odriče bilo kakvih prava ili novčanih naknada po osnovi eventualnih budućih ulaganja u tekuće i investicijsko održavanje poslovnog prostora, ponuditelj se odriče bilo kakvih prava ili novčanih naknada po osnovi nemogućnosti ulaska u posjed prostora, odnosno zakašnjenja primopredaje poslovnog prostora u korištenju, temeljem ove izjave Grad Split je mogao s našom tvrtkom sklopiti ugovor o zakupu te nakon ispražnjenja prostora od strane Filozofskog fakulteta, nas uvesti u posjed predmetne nekretnine.

Međutim, ovdje je evidentan nemar i nepoštivanja gradske imovine, a sve na štetu grada Splita i njegovih građana, koja u ovome trenutku samo za ovaj prostor iznosi 40.000 eura godišnje. Ovakvim nemarom i postupanjem obojice ključnih aktera (gosp. Baldasara i gosp. Jakira) mora se prije ili poslije dovesti Grad Split u bankrot!!!

Srđan Javorčić,
direktor CIO-a, Split

 

 

Naslovnica Biznis